Přeskočit na hlavní obsah

Historia

Spółka ORTAS s.r.o. jest firmą maszynową, która przejęła program produkcyjny razem z kompletnym know-how w zakresie produkcji i projektowania górniczych lokomotyw podwieszanych typu LZH od spółki ORTAS, a.s.

Tradycja projektowania i produkcji górniczych lokomotyw podwieszanych LZH sięga aż do roku 1980. W tym okresie nastąpił wielki rozwój technologii górniczych umożliwiających radykalne zwiększenie wydobycia w kopalniach głębinowych. Zastosowanie górniczych lokomotyw podwieszanych LZH umożliwiło uproszczenie i znaczne zwiększenie efektywności poziomego transportu materiałów pomocniczych, elementów obudowy, urządzeń i osób od szybu do miejsca wydobycia i z powrotem.
Projektowanie i produkcja górniczych lokomotyw podwieszanych LZH była skoncentrowana w Příbrami, w tradycyjnie górniczym mieście, które było znane z podziemnego wydobycia srebra, ołowiu i uranu. Cała produkcja urządzeń górniczych w tym czasie podlegała pod Czechosłowacki przemysł Uranowy, koncern państwowy (ČSUP), Zakład Mechanizacji Górnictwa (ZDM). Pod koniec lat 80 ubiegłego wieku doszło do przemianowania go na spółkę ORTAS.

Pierwszą z projektowanego typoszeregu LZH50 była lokomotywa LZH 50.21, która została wyposażona najpierw w 2, a potem 3 jednostki napędowe. Wykonane innowacje i ulepszenia zostały przeniesione do typu LZH 50.D-3.

Aktualnie spółka ORTAS s.r.o. oferuje najnowszy typ LZH 120 D5.1.

Kontakt

Adres:
ORTAS s. r. o.
Hatě 546, 261 01 Příbram III Republika Czeska

Tel: +420 607 606 698
      +420 318 637 761
Faks: +420 318 629 295
E-mail: info@ortas.cz