Přeskočit na hlavní obsah

Program produkcji

Lokomotywy LZH

lokomotiva LZHGórnicza lokomotywa podwieszana je przeznaczona do transportu poziomego materiału pomocniczego, elementów obudowy, urządzeń i osób od szybu do miejsca wydobycia i z powrotem. Lokomotywa LZH jest użytkowana przede wszystkim w wyrobiskach górniczych. Najczęściej stosuje się ją w procesie technologicznym w kopalniach węgla do transportu osób i materiałów. Ponadto lokomotywa może być zastosowana przy pracy w podziemnych wyrobiskach liniowych.

Szczegóły w informacje o lokomotywach LZH.

Ładowarka PPN

Nakladač_PPNGórnicza ładowarka przeładunkowa PPN jest wykorzystywana, jako ładowarka rozdrobnionej skały przy drążeniu wyrobisk w kopalniach węgla i rudy oraz w budownictwie podziemnym. Jest stosowana, jako element zestawu z wiertniami (na przykład wiertnią VS-1). Ładowarka PPN przemieszcza skały do wagoników górniczych albo na przenośnik zgrzebłowy lub taśmowy, ewentualnie na inne urządzenie transportowe. Załadunek odbywa się z torowiska szynowego, po którym przemieszcza się ładowarka.

Szczegóły w informacje o ładowarce PPN.

Ładowarka NL

Nakladač_NL

Ładowarka przeładunkowa NL jest ładowarką szynową, napędzaną sprężonym powietrzem. Ładowarka NL ładuje skały łyżką napędzaną przez własne urządzenie załadunkowe, którą podnosi nad współpracujący wagonik górniczy albo przy zastosowaniu przenośnika nad lej zasypowy, do którego urobek jest wrzucany siłą bezwładności. Konstrukcyjnie jest przystosowana do załadunku w kopalniach o małym profilu.

Szczegóły w informacje o ładowarce NL.

Maszyny do torkretowania typu SSB

SSB 14 COM-A_M2

Maszyny do natryskiwania betonu typu SSB (maszyny do torkretowania) są przeznaczone do natryskiwania mieszanek betonowych w tzw. suchy sposób w celu wzmocnienia i wypełnienia ubytków w ścianach, ewentualnie do opylania chodników górniczych drobno zmielonym kamieniem wapiennym. Maszyny do torkretowania typu SSB są wykorzystywane przede wszystkim w górnictwie węglowym i wydobyciu rudy. Podstawą tzw. suchego sposobu natryskiwania betonu jest transport pneumatyczny betonu z tym, że do jego nawilżenia dochodzi dopiero w dyszy do wykonywania natrysku.

Szczegóły w informacje o maszynach do torkretowania SSB.

Wiertnia VS-1

Vrtací souprava VS-1

Wiertnia VS-1 jest przeznaczona do wykonywania krótkich odwiertów o średnicy do 50 mm i długości maksymalnej 12 m. Zestaw nadaje się do wykonywania odwiertów do następujących później prac strzałowych, ewentualnie do aplikacji techniki kotwienia w budownictwie podziemnym, górnictwie, przy naprawach i uszczelnianiu konstrukcji betonowych, itp.
Dzięki swoim wymiarom i ciężarowi wiertnia VS-1 nadaje się też do zastosowania w trudno dostępnych przestrzeniach.

Szczegóły w informacje o zestawie wiertniczym VS-1.

Wciągarka zgarniakowa VSS-206

Wciągarka zgarniakowa VSS-206 wykorzystywana jest do wydobywania materiału skalnego z wyrobiska eksploatacyjnego, ewentualnie również do wypełniania obudów horyzontalnych wyrobisk międzypoziomowych.

Wciągarka zgarniakowa VSS-206 stosowana jest w kopalniach i budownictwie podziemnym. Pod względem konstrukcyjnym nadaje się do kopalni o małym profilu, do maksymalnego nachylenia 40°.

Szczegóły w informacje o wciągarka zgarniakowa VSS-206.

Pompa do iniekcji i tynkowania CM-M2

Pompa do iniekcji i tynkowania – CM M2Pompa CM 20 STANDARD M2 (dalej tylko maszyna jest przeznaczona do transportu, pompowania i aplikacji drobnoziarnistych mieszanek i zapraw w kopalniach.

Maszyna jest zaliczana do urządzeń grupy I, kategoria M2 i można ją wykorzystywać w kopalniach gazowych z niebezpiecznymi warunkami atmosferycznymi 2 (środowisko z niebezpieczeństwem wybuchu).

Szczegóły w informacje o pompa do iniekcji i tynkowania CM-M2.

Pneumatyczna pompa iniekcyjna MONO 250

Pompa iniekcyjna MONO 250 przeznaczona jest do ciśnieniowego i wypełniającego wstrzykiwania zawiesin cementowych bądź też betonitowych. Wykorzystywana jest przede wszystkim podczas mocowania kotw prętowych i wypełniania otworów strzałowych w celu wzmocnienia osłabionego masywu skalnego. Maksymalna ziarnistość mieszanki nie może przekroczyć 0,2 mm.

Pompa iniekcyjna MONO 250 jest klasyfikowana jako urządzenie należące do grupy I kategorii M2 i może być wykorzystywana w kopalniach z obecnością gazów i w niebezpiecznych warunkach atmosferycznych 2 (środowisko w którym występuje niebezpieczeństwo wybuchu).

Szczegóły w informacje o pneumatyczna pompa iniekcyjna MONO 250.

Wagonik z zasobnikiem ZV-01 i przenośnik taśmowy PD-01

Zásobníkový vůzWagonik z zasobnikiem ZV-01 w kombinacji z przenośnikiem taśmowym PD-01 zakończonym maszyną do torkretowania SSB 14, ewentualnie SSB 24 stosuje się w celu transportu suchej mieszanki betonowej i jej natryskiwania. Ta technologia znajduje szerokie zastosowanie w górnictwie rud i węgla oraz w budownictwie podziemnym przy wykonywaniu tuneli i kolektorów oraz w celu wzmacniania i wypełniania ubytków i otworów w ścianach.

Szczegóły w informacje o wagoniku zasobnikowym ZV-01 i przenośniku taśmowym PD-01.

Kontakt

Adres:
ORTAS s. r. o.
Hatě 546, 261 01 Příbram III Republika Czeska

Tel: +420 607 606 698
      +420 318 637 761
Faks: +420 318 629 295
E-mail: info@ortas.cz